Online software til virksomhederVirksomheder i Danmark i dag kan næppe fungere uden at anvende software, der er online. Derfor vælger mange også at anvende et stabilt IT-program, der kan tilgås af virksomhedens mange medarbejdere online. Det gør det nemmere for medarbejdere at arbejde i det samme system og have adgang til samme data. Det kan være data om kunder, fakturaer, varer, lagerbeholdning, styklister, leverandører osv. Når en bogholder har adgang til at se varebeholdning, er det nemmere at udføre sit arbejde. Ligeledes er det nemmere for en sælger at kunne se en kundes udestående, rabatordninger osv.

Der findes mange online softwareprogrammer i dag til virksomheder. De kan alle noget forskelligt, og imødekommer også forskellige behov hos forskellige virksomheder. Nogle programmer er kun udviklet til at håndtere bogholderi og sætte regnskabet op. Andre programmer er mere omfattende og kan håndtere avanceret økonomistyring samt indkøbs- og lagerstyring. Udover dette kan nogle programmer også håndtere produktionsplanlægning og -styring samt danne overblik over ressourcer, sager og projekter. Disse programmer er erp. Det er omfattende software, der håndterer alle processerne indenfor økonomi, lager, salg, indkøb, projekter og produktion. Det er Enterprise Ressource Planning software, og denne type software anvender stort set alle virksomheder. Det er primært virksomheder, der har f.eks. 20-30 eller flere ansatte. Softwaren giver de ansatte mulighed for at arbejde med data i det samme program, så alle har adgang til samme data. Det kan være data om kunder, ordrestatus, indkøb osv. I og med man også kan have løndata i programmet, kan man selvfølgelig sætte begrænsninger op i programmet. Man kan bl.a. give den enkelte medarbejder begrænsninger på, hvilken data han/hun kan se og hvilken data, han/hun kan rette i. Mange vælger f.eks. at det kun er bogholdere, der kan bogføre i programmet. Derudover kan man også vælge at det kun er lønbogholdere, der har adgang til at se løn, arbejdstimer, adresse osv. på medarbejdere. Det samme er muligt, når det kommer til indkøb. Her kan man sætte begrænsninger op, så det kun er udvalgte medarbejdere, der kan indkøbe indenfor en vis beløbsgrænse. Man kan også sætte programmet op til, at nogle medarbejdere skal godkende betalinger og andre kan bogføre dem.

Når man er ERP-bruger og vil åbne programmet, kan man bare klikke på et link og logge ind i programmet med de brugeroplysninger, man har fået. Her er det typisk et brugernavn og en unik adgangskode. Er man bogholder, kan man sætte programmet op til at vise udestående, pengestrømme, indkommende bilag og andet på programmets startside. Man kan søge andet funktionalitet frem eller tilrette sin startside til f.eks. også at vise top-ti debitorer eller andet.