Kan man købe cannabis-olie lovligt i Danmark?Vi hører hele tiden i nyhederne og på internettet om de mange fordele, som medicinsk brug af cannabis-olie kan have for syge mennesker.

Medicinsk cannabis-olie kan give en lindrende effekt ved forskellige sygdomme. Cannabis-olie kan modvirke kvalme og opkast fra kemoterapi. Det kan hjælpe mod angst. Det kan hjælpe mod smerter og gigtsmerter. Det siges, at brugen af olien ikke medfører uheldige og ubehagelige bivirkninger. Listen af anvendelser til medicinsk brug fortsætter.

Dog er der også en del kontrovers omkring brugen af cannabis-olie til lindring af forskellige sygdomme. En del af denne kontrovers stammer fra, at cannabis indeholder euforiserende stoffer, og at cannabis jo bruges til hash. Endvidere er den fulde effekt af alle stoffer, som indgår i cannabis ikke afdækket.

Svaret på spørgsmålet, om man kan købe medicinsk cannabis i Danmark, er lidt mudret.

Her kan du få medicinsk cannabis-olie

I øjeblikket er det ulovligt at købe og sælge cannabis-olie og cannabidiol olie CBD olie i Danmark. Dog er det ikke ulovligt at være i besiddelse af cannabis-olie, hvis indholdet af det euforiserende stof THC er tilstrækkeligt lavt.

Sagt på en anden måde, så er det tilladt at bruge, men ikke at købe eller sælge i Danmark. Den eneste måde, hvorpå du legalt kan købe cannabis-olie og CBD olie i Danmark, er med en lægerecept. I dette tilfælde får du så din medicinske olie udleveret i apoteket.

Danmark er således meget restriktivt omkring salget af cannabis-olier og CBD olier. Anderledes forholder det sig dog i udlandet. I lande som Tyskland kan CBD olie og cannabis-olie nemlig købes helt lovligt som kosttilskud i form af kapsler og piller.

For at kunne købe cannabis-olie eller CBD olie lovligt fra Danmark uden recept, skal du dog købe det hos en udenlandskejet hjemmeside. Disse firmaer kan sagtens have hjemmesider på dansk, så du kan finde olierne på hjemmesiderne på det danske Google.

Hvis du ønsker at købe cannabis-olie fra udlandet, bør du som udgangspunkt altid sætte dig godt ind i reglerne, så du undgår at gøre noget ulovligt. Du kan altid læse om de seneste regler for medicinsk cannabis på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. I sidste ende er det dit ansvar at have check på reglerne, hvis du ønsker at købe medicinsk cannabis på internettet uden lægerecept!

Vær opmærksom på dette, hvis du køber cannabisolie på internettet

For at kunne købe cannabis-olie lovligt på internettet fra Danmark, skal du sikre dig, at firmaet bag hjemmesiden ligger i udlandet. Dette kan du se ved at læse afsnittet “Om Os” på den pågældende hjemmeside.

Derudover skal du være sikker på, at den cannabis-olie eller CBD olie, som du køber er certificeret. Du skal være sikker på, at produktet er et rent kvalitetsprodukt, så du ikke ender med at skade dig selv.

Du skal også være opmærksom på, at når det gælder CBD- og cannabis-olie, så går pris og kvalitet altid hånd i hånd. Det koster nemlig ekstra at sørge for at GMP-procedurerne overholdes. Derved kan du også være sikker på, at indholdet af det euforiserende stof THC er under grænseværdien.